Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Samuu'eel Labaad 18:13 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Ama haddaan saas samayn lahaa naftaydaan been kula macaamiloon lahaa, waayo, boqorka waxba kama qarsoona, adiga qudhaaduna waad igu kici lahayd.

akhri dhamaystiran cutubka Samuu'eel Labaad 18

arki Samuu'eel Labaad 18:13 macnaha guud