Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Samuu'eel Labaad 12:24 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Markaasaa Daa'uud qalbi qabowjiiyey naagtiisii Batshebac, oo intuu u tegey ayuu la seexday, markaasay wiil u dhashay, oo wuxuu magiciisii u bixiyey Sulaymaan. Kolkaasaa Rabbigu isagii jeclaaday,

akhri dhamaystiran cutubka Samuu'eel Labaad 12

arki Samuu'eel Labaad 12:24 macnaha guud