Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Samuu'eel Labaad 11:26 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Oo Uuriyaah bilcaantiisiina markay maqashay in ninkeedii Uuriyaah dhintay, way u barooratay ninkeedii.

akhri dhamaystiran cutubka Samuu'eel Labaad 11

arki Samuu'eel Labaad 11:26 macnaha guud