Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Samuu'eel Kowaad 20:20 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Oo anna waxaan meeshaas dhinaceeda ku soo gani doonaa saddex fallaadhood, sidii anigoo calaamad ku ganaya.

akhri dhamaystiran cutubka Samuu'eel Kowaad 20

arki Samuu'eel Kowaad 20:20 macnaha guud