Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Samuu'eel Kowaad 17:27 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Oo dadkiina waxay ugu jawaabeen, oo ku yidhaahdeen, Sidan baa lagu samayn doonaa ninkii dila.

akhri dhamaystiran cutubka Samuu'eel Kowaad 17

arki Samuu'eel Kowaad 17:27 macnaha guud