Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Samuu'eel Kowaad 12:22 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Maxaa yeelay, Rabbigu ka tegi maayo dadkiisa, magiciisa weyn aawadiis; maxaa yeelay, Rabbiga way ka farxisay inuu dad idinka dhigto.

akhri dhamaystiran cutubka Samuu'eel Kowaad 12

arki Samuu'eel Kowaad 12:22 macnaha guud