Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Sabuurradii 91:13 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Libaaxa iyo jilbiska ayaad ku joogsan doontaa, Oo waxaad ku tuman doontaa aaran libaax iyo abeesada.

akhri dhamaystiran cutubka Sabuurradii 91

arki Sabuurradii 91:13 macnaha guud