Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Sabuurradii 84:5 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Waxaa barakaysan ninkii xooggiisu xaggaaga ka yimaado, Oo ay jidadka sare oo Siyoon qalbigiisa ku jiraan.

akhri dhamaystiran cutubka Sabuurradii 84

arki Sabuurradii 84:5 macnaha guud