Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Sabuurradii 73:19 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Sidee bay daqiiqad ugu noqdeen meel cidla ah! Dhammaantood waxay ku baabba'een cabsi.

akhri dhamaystiran cutubka Sabuurradii 73

arki Sabuurradii 73:19 macnaha guud