Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Sabuurradii 57:4 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Naftaydu waxay ku dhex jirtaa libaaxyo, Oo anigu waxaan dhex jiifaa kuwo dab lagu shiday, Kuwaasoo ah binu-aadmiga oo ilkahoodu yihiin warmo iyo fallaadho, Oo carrabkooduna yahay seef af badan.

akhri dhamaystiran cutubka Sabuurradii 57

arki Sabuurradii 57:4 macnaha guud