Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Sabuurradii 4:5 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Bixiya allabaryadii xaqnimada, Oo Rabbiga isku halleeya.

akhri dhamaystiran cutubka Sabuurradii 4

arki Sabuurradii 4:5 macnaha guud