Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Sabuurradii 24:7 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Irdahow, madaxiinna kor u qaada, Oo albaabbada daa'imiska ahow, kor ha laydiin qaado, Oo waxaa soo geli doona Boqorka ammaanta.

akhri dhamaystiran cutubka Sabuurradii 24

arki Sabuurradii 24:7 macnaha guud