Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Sabuurradii 146:4 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Naftiisu way ka baxdaa, oo wuxuu ku noqdaa dhulkiisii. Oo isla maalintaas ayaa fikirradiisu baabba'aan.

akhri dhamaystiran cutubka Sabuurradii 146

arki Sabuurradii 146:4 macnaha guud