Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Sabuurradii 125:3 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Waayo, usha xumaantu ku dhici mayso qaybta kuwa xaqa ah, Si aan kuwa xaqa ahu gacmahooda xumaan ugu soo fidin.

akhri dhamaystiran cutubka Sabuurradii 125

arki Sabuurradii 125:3 macnaha guud