Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Sabuurradii 101:5 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Kii qarsoodi u xanta deriskiisa, kaas waan baabbi'in doonaa, Kii isla madax weyn oo qalbigiisu kibirsan yahayna uma dulqaadan doono.

akhri dhamaystiran cutubka Sabuurradii 101

arki Sabuurradii 101:5 macnaha guud