Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Sabuurradii 10:17 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Rabbiyow, waad maqashay waxay kuwa is-hoosaysiiyaa doonayaan, Oo qalbigooda waad diyaarin doontaa, oo dhegtaadana waad u dhigi doontaa,

akhri dhamaystiran cutubka Sabuurradii 10

arki Sabuurradii 10:17 macnaha guud