Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Ruud 4:19 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Xesroonna wuxuu dhalay Raam, Raamna wuxuu dhalay Cammiinaadaab;

akhri dhamaystiran cutubka Ruud 4

arki Ruud 4:19 macnaha guud