Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Nexemyaah 9:35 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Waayo, boqortooyadoodii kuuguma ay adeegin wanaaggaagii weynaa oo aad siisay aawadiis, iyo dalka ballaadhan oo barwaaqaysan oo aad hortooda dhigtay aawadiis, oo kamana ay soo noqon shuqulladoodii sharka ahaa.

akhri dhamaystiran cutubka Nexemyaah 9

arki Nexemyaah 9:35 macnaha guud