Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Nexemyaah 9:1 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Haddaba bisha afar iyo labaatankeedii ayaa reer binu Israa'iil soo shireen iyagoo sooman oo dhar joonyad ah guntan oo ciid isku shubay.

akhri dhamaystiran cutubka Nexemyaah 9

arki Nexemyaah 9:1 macnaha guud