Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Nexemyaah 7:31 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

raggii reer Mikmaasna boqol iyo laba iyo labaatan,

akhri dhamaystiran cutubka Nexemyaah 7

arki Nexemyaah 7:31 macnaha guud