Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Nexemyaah 3:24 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Meel kale oo isaga ku xigtayna waxaa cusboonaysiiyey Binnuwii ina Xeenaadaad, taas oo ka bilaabmaysay gurigii Casaryaah ilaa meeshuu derbigu ka leexdo iyo tan iyo derbiga geeskiisii.

akhri dhamaystiran cutubka Nexemyaah 3

arki Nexemyaah 3:24 macnaha guud