Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Naxuum 3:6 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Oo wasakh baan korkaaga ku tuuri doonaa, oo ceeb baan ku saari doonaa, oo waxaan kaa dhigi doonaa wax lagu dhaygago.

akhri dhamaystiran cutubka Naxuum 3

arki Naxuum 3:6 macnaha guud