Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Naxuum 3:15 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Halkaasaa dab kugu laasan doona, oo seef baa ku baabbi'in doonta, oo waxay kuu dhammayn doontaa sida koronkorro, bal isu badi sidii koronkorro oo kale, oo sidii ayax oo kale isu badi.

akhri dhamaystiran cutubka Naxuum 3

arki Naxuum 3:15 macnaha guud