Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Naxuum 2:4 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Gaadhifardoodyada ayaa jidadka dhexdooda ka gurdamaya, oo jidadka balballaadhan ayaa midkoodba kan kale ku cidhiidhinaya, oo muuqashadooduna waa sida qori iftiimaya oo kale, waxayna u ordayaan sida hillaaca oo kale.

akhri dhamaystiran cutubka Naxuum 2

arki Naxuum 2:4 macnaha guud