Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Naxuum 2:2 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Waayo, Rabbigu sharaftii reer Yacquub wuu u soo celinayaa sidii sharaftii reer binu Israa'iil oo kale, waayo, kuwii wax dhici jiray ayaa dhacay, oo laamahoodii canabka ahaana way wada baabbi'iyeen.

akhri dhamaystiran cutubka Naxuum 2

arki Naxuum 2:2 macnaha guud