Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Naxuum 1:8 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Laakiinse meesheeda wuxuu ku baabbi'in doonaa daad soo buuxdhaafay, oo cadaawayaashiisana wuu u eryan doonaa gudcurka dhexdiisa.

akhri dhamaystiran cutubka Naxuum 1

arki Naxuum 1:8 macnaha guud