Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Miikaah 6:1 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Haddaba maqla waxa Rabbigu leeyahay, Sara joogsada, dacwaddiinna buuraha ku hor sheegta, oo kuruhuna codkiinna ha maqleen.

akhri dhamaystiran cutubka Miikaah 6

arki Miikaah 6:1 macnaha guud