Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Miikaah 5:4 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Oo isagu wuu istaagi doonaa, oo wuxuu adhigiisa ku daajin doonaa xoogga Rabbiga iyo haybadda magaca Rabbiga Ilaahiisa ah, oo iyana ammaan bay ku joogi doonaan, waayo, isagu haatan mid weyn buu ku ahaan doonaa tan iyo dhulka darfihiisa.

akhri dhamaystiran cutubka Miikaah 5

arki Miikaah 5:4 macnaha guud