Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Miikaah 4:4 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Laakiinse ninkood waluba wuxuu hoos fadhiisan doonaa geedkiisa canabka ah, iyo geedkiisa berdaha ah, oo ninna ma cabsiin doono iyaga, waayo, afkii Rabbiga ciidammada ayaa saas ku hadlay.

akhri dhamaystiran cutubka Miikaah 4

arki Miikaah 4:4 macnaha guud