Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Miikaah 2:10 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Sara joogsada oo taga, waayo, tanu ma aha nasashadiinna, maxaa yeelay, waxaa jirta wasakh wax ku baabbi'inaysa baabba' xoog badan.

akhri dhamaystiran cutubka Miikaah 2

arki Miikaah 2:10 macnaha guud