Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Miikaah 1:5 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Waxan oo dhammu waxay u dheceen xadgudubka reer Yacquub iyo dembiyada dadka Israa'iil. Xadgudubka reer Yacquub waa maxay? Sow Samaariya ma aha? Meelaha sare oo dalka Yahuudahna waa maxay? Sow Yeruusaalem ma aha?

akhri dhamaystiran cutubka Miikaah 1

arki Miikaah 1:5 macnaha guud