Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Malaakii 4:4 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Xusuusta addoonkaygii Muuse sharcigiisii, kaasoo aan ku amray isagoo jooga Buur Xoreeb oo aan u siiyey reer binu Israa'iil oo dhan daraaddood, waxaana weeye qaynuunno iyo xukummo.

akhri dhamaystiran cutubka Malaakii 4

arki Malaakii 4:4 macnaha guud