Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Malaakii 2:2 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Oo Rabbiga ciidammadu wuxuu leeyahay, Haddii aydaan dhegaysan, oo aydaan qalbigiinna gelin si aad magacayga u ammaantaan aawadeed, markaas waxaan idinku soo dejin doonaa inkaartii, oo barakooyinkiinnana waan inkaari doonaa, oo mar horaan inkaaray, maxaa yeelay, qalbigiinna ma aad gelisaan.

akhri dhamaystiran cutubka Malaakii 2

arki Malaakii 2:2 macnaha guud