Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Malaakii 1:2 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Rabbigu wuxuu leeyahay, Anigu waan idin jeclaaday, laakiinse idinku waxaad tidhaahdaan, War sidee baad noo jeclaatay? Ceesaw sow Yacquub walaalkiis ma ahayn? ayaa Rabbigu leeyahay, laakiinse Yacquub waan jeclaaday,

akhri dhamaystiran cutubka Malaakii 1

arki Malaakii 1:2 macnaha guud