Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Malaakii 1:14 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Laakiinse inkaaru ha ku dhacdo khaa'inkii adhigiisa neef wanaagsan oo lab ahu ku jiro, oo markuu nidar galo uu Sayidka u allabaryo wax iin leh, waayo, Rabbiga ciidammadu wuxuu leeyahay, Anigu waxaan ahay Boqor weyn, oo magacaygana aad baa looga cabsadaa quruumaha dhexdooda.

akhri dhamaystiran cutubka Malaakii 1

arki Malaakii 1:14 macnaha guud