Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Maahmaahyadii 8:12 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Anigoo xigmad ahu, waxaan la fadhiyaa miyir, Oo waxaan helaa aqoon iyo digtoonaan.

akhri dhamaystiran cutubka Maahmaahyadii 8

arki Maahmaahyadii 8:12 macnaha guud