Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Maahmaahyadii 29:20 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Ma aragtay nin hadalkiisa ku degdega? Kaas waxaa ka rajo roon nacas.

akhri dhamaystiran cutubka Maahmaahyadii 29

arki Maahmaahyadii 29:20 macnaha guud