Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Maahmaahyadii 28:26 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Kii qalbigiisa isku halleeyaa waa nacas, Laakiinse ku alla kii si caqli ah u socda waa la samatabbixin doonaa.

akhri dhamaystiran cutubka Maahmaahyadii 28

arki Maahmaahyadii 28:26 macnaha guud