Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Maahmaahyadii 20:4 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Kii caajis ahu qabowga aawadiis beer ma jeexo, Oo sidaas daraaddeed wakhtiga beergooyska wuu baryootami doonaa, oo waxba ma heli doono.

akhri dhamaystiran cutubka Maahmaahyadii 20

arki Maahmaahyadii 20:4 macnaha guud