Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Maahmaahyadii 14:12 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Waxaa jirta waddo dadka la hagaagsan, Laakiinse dhammaadkeedu waa waddooyinka dhimashada.

akhri dhamaystiran cutubka Maahmaahyadii 14

arki Maahmaahyadii 14:12 macnaha guud