Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Maahmaahyadii 13:21 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Dembilayaasha waxaa eryada shar, Laakiinse kuwa xaqa ah abaal wanaagsan baa loo gudi doonaa.

akhri dhamaystiran cutubka Maahmaahyadii 13

arki Maahmaahyadii 13:21 macnaha guud