Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Maahmaahyadii 12:6 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Kuwa sharka leh erayadoodu waa gabbasho ay u gabbadaan si ay dhiig u daadiyaan, Laakiinse kuwa qumman afkooda ayaa samatabbixin doona.

akhri dhamaystiran cutubka Maahmaahyadii 12

arki Maahmaahyadii 12:6 macnaha guud