Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Laawiyiintii 27:13 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Laakiinse isagu hadduu doonayo inuu furto, waa inuu ku sii daraa intii aad ku qiimaysay oo shan meelood loo dhigay meesheed.

akhri dhamaystiran cutubka Laawiyiintii 27

arki Laawiyiintii 27:13 macnaha guud