Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Laawiyiintii 23:32 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Oo dharaartaasu waxay idiin ahaan doontaa sabti nasasho weyn leh, oo waa inaad nafihiinna dhibtaan. Oo bisha maalinteeda sagaalaad waa inaad dhawrtaan sabtidiinna tan iyo fiid ilaa ka fiid.

akhri dhamaystiran cutubka Laawiyiintii 23

arki Laawiyiintii 23:32 macnaha guud