Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Laawiyiintii 21:16 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Markaasaa Rabbigu Muuse la hadlay oo wuxuu ku yidhi,

akhri dhamaystiran cutubka Laawiyiintii 21

arki Laawiyiintii 21:16 macnaha guud