Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Laawiyiintii 19:12 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Oo waa inaydaan magacayga been ugu dhaaran, yeydnan hadal nijaas ah ka sheegin magaca Ilaahiinna, waayo, aniga ayaa Rabbiga ah.

akhri dhamaystiran cutubka Laawiyiintii 19

arki Laawiyiintii 19:12 macnaha guud