Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Laawiyiintii 18:12 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Waa inaadan qaawin cawrada eeddadaa, waayo, iyadu waa aabbahaa qaraabadiis u dhow.

akhri dhamaystiran cutubka Laawiyiintii 18

arki Laawiyiintii 18:12 macnaha guud