Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Laawiyiintii 10:6 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Markaasaa Muuse ku yidhi Haaruun iyo wiilashiisii ahaa Elecaasaar iyo Iitaamaar, Timaha madaxiinnu yaanay arbushnaan, dharkiinnana ha dildillaacinina yeydnan dhimane, si aan Rabbigu ugu cadhoon ururka oo dhan, laakiinse walaalihiin ah reer binu Israa'iil oo dhammu ha ka ooyeen gubashadii Rabbigu huriyey.

akhri dhamaystiran cutubka Laawiyiintii 10

arki Laawiyiintii 10:6 macnaha guud