Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Ishacyaah 8:2 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

oo anna waxaan markhaatiyaal aamin ah u soo wadi doonaa wadaadkii Uuriyaah iyo Sekaryaah ina Yeberekyaah.

akhri dhamaystiran cutubka Ishacyaah 8

arki Ishacyaah 8:2 macnaha guud