Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Ishacyaah 56:2 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Waxaa barakaysan ninkii waxan sameeya iyo binu-aadmigii waxan xajiya, oo sabtida dhawra si uusan u nijaasayn, oo gacantiisana dhawra si ayan innaba wax shar ah u samayn.

akhri dhamaystiran cutubka Ishacyaah 56

arki Ishacyaah 56:2 macnaha guud